E-mail küldése
Kecskemét, Csányi J. krt. 14.
Telefonszám: 76/504-348


Nyitva tartás:

Ügyfélszolgálat
(Kecskemét,
Csányi János krt. 14.)
Minden héten hétfő-szerda
8.00 órától 12.00 óráig
13.00 órától 17.00 óráig

pénteken:
8.00 órától 12.00 óráig
13.00 órától 16.00 óráig
tart nyitva.

Uszoda
(Kecskemét,
Csabai Géza krt. 5.)
Minden héten csütörtökön
8.00 órától 12.00 óráig
13.00 órától 17.00 óráig
tart nyitva.

Ünnepi nyitva tartás:
2017.12.23. – 2017.12.26-ig zárva!
2017.12.27. – 2017.12.29. között 8 – 17 óráig a Kecskeméti Fürdőben!
2017.12.30. – 2018.01.01-ig zárva!
Kezdőlap »

Kártya szabályzat

K E C S K E M É T  K Á R T Y A  S Z A B Á L Y Z A T

Jelen Kecskemét Kártya Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) – mint a Kecskemét Kártya-szolgáltatási szerződés melléklete – részletesen szabályozza a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott gazdasági társaság (a továbbiakban: Rendszergazda) és a Kecskemét Kártya Elfogadó Partner közötti Szolgáltatói szerződés létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a Felek jogait, kötelezettségeit, felelősségét.

I. Fogalmak

1)      KIBOCSÁTÓ: a kártya kibocsátója Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, aki hozzájárul ahhoz, hogy a rendszergazda a kártya tulajdonjogát megszerezze. Fenntartja magának a kibocsátáshoz kapcsolódó jogait.

2)      RENDSZERGAZDA: a „Kecskemét Kártya” programot működtető jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja

3)      KECSKEMÉT KÁRTYA: Kecskemét kártya felirattal és logóval ellátott, a Rendszergazda Kecskeméti Városfejlesztő Kft. tulajdonát képező, a Rendszergazda által kibocsátott és megszemélyesített, érintésmentes chip kártya (továbbiakban: Kártya).

4)      KÁRTYABIRTOKOS: Kecskemét kártyával jogszerűen rendelkező személy.

5)      ELFOGADÓ PARTNER: a Rendszergazda azon partnere, amely a Rendszergazdával jelen Szabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszony alapján a Kecskemét Kártya rendszerben részt vesz és meghatározott kedvezmény(eke)t biztosít.

6)      ELFOGADÓ HELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja alapján a Rendszergazda által megjelölt, a Kecskemét Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.)

7)      REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, jelen szabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Kecskemét kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell.

8)      ALAPÁR: az Elfogadó Hely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott ár.

A hivatalos Elfogadó helyekről, illetve a kedvezmények mértékéről a www.kecskemet-kartya.hu weboldalon, a megjelenő nyomtatott katalógusból, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton tájékozódhat a (leendő) Kártyabirtokos.

II. Általános Szerződési Feltételek

1)      A „Kecskemét Kártya” program sajátos kedvezményrendszert biztosító kártya-rendszer.

2)      Az Elfogadó Partner köteles haladéktalanul tájékoztatni a Rendszergazdát, amennyiben  bármely okból a vállalt kedvezmény nyújtására nem képes, annak nyújtását felfüggesztette, szünetelteti vagy beszüntette. Az ennek elmulasztásából eredő kárt köteles megtéríteni.

3)      Az Elfogadó Partner a Szolgáltatói szerződés megszegésével a Kártyabirtokosnak, illetve a Rendszergazdának okozott valamennyi kárt köteles megtéríteni.

4)      Az Elfogadó Partner tudomásul veszi, hogy az Űrlapon szereplő adatait a Rendszergazda a Kártya rendszer működéséhez szükséges célból és ahhoz kötötten, továbbá statisztikai célra felhasználja, így különösen hogy a vállalkozás (Elfogadó Hely) nevét, címét, tevékenységi körét, nyitvatartási idejét, a vállalt kedvezmények körét és mértékét az interneten, illetve egyéb nyilvános helyeken reklám céljából közzétegye.

5)      A Rendszergazda jogosult a jelen Szabályzat megváltoztatására. A szerződés rendszergazda általi egyoldalú módosítása esetén az Elfogadó Partner jogosult a módosításra hivatkozással a szerződés azonnali hatályú felmondására.

6)      A Rendszergazda a jelen Szabályzat mindenkor érvényben lévő változatát internetes oldalán (www.kecskemet-kartya.hu) hozzáférhetővé teszi. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.

7)      Az Elfogadó Partner köteles biztosítani, hogy az általa működtetett Elfogadó Hely mindenkor a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően jár el a Kártya használata során.

8)      A Kártyaszabályzat a Kecskemét Kártya-szolgáltatási szerződés szoros és elválaszthatatlan mellékletét képezi, és a Kecskemét Kártya-szolgáltatási szerződés a jelen szabályzattal tekintendő érvényesnek.

Hogyan juthat a kártyához?
Névre szóló kártyáját kiválthatja személyesen a kártya ügyfélszolgálatán, illetve akár otthonról is igényelheti elektronikusan.
Internetes igénylés
Szolgáltató hogyan csatlakozhat a kártyához?
Kedvezményadó partnerként csatlakozhat vállalkozása a regisztrációs űrlap kitöltésével.
Csatlakozás folyamata

Keresés az oldalon


Elfogadóhelyek

Hasznos linkek